agm-bikers.com

English - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.shop4biker.pl

German - http://www.agmbikers.pl/

English - http://www.shop4biker.pl

French - http://www.agmbikers.pl/

Italian - http://www.agmbikers.pl/

Spanish - http://www.agmbikers.pl/

Russian - http://www.agmbikers.pl/

GWARANCJA

Nasze produkty posiadaja dwuletnia gwarancję !

2years.jpg

 

GWARANCJA NA PRODUKTY AGM BIKERS

 

Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie AGM w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów, targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2 lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok.    

Okres trwania gwarancji jest naliczany od daty kupna produktu

Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu na koszt producenta..

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:

  • używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby (w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie),
  • niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. - czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w wodzie,
  • nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.),
  • używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic torbe),
  • modyfikacje produktu na własną rękę,
  • uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem, działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia reklamacji decyduje wyłącznie producent).

Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.

Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również krótki opis wady / uszkodzenia.

Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.

Firma AGM zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma nowy produkt, przy czym okres gwarancji jest naliczany od daty jego wysyłki do klienta.

Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone. Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy AGM nie będą przyjmowane!

 


 

W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do:

Tel. 071 7832463 lub 7832464,
Fax: 071 7832466,
Email : info@AGM-bikers.com

AGM

ul. Buforowa 34

52-131 Wroclaw

Gwaranacja na produkty „AGM“
Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie PB w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej
autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów,
targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2
lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok. Pozostałe akcesoria (produkty gratis) jak: siatka
bagażowa i pasek na ramię są wyłączone z gwarancji. Gwarancja zaczyna biec od daty kupna produktu.
Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo
szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada
wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu
na koszt producenta..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:
- używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby
(w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku
deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie)
- niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. -
czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w
wodzie
- nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.)
- używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic
torbe)
- modyfikacje produktu na własną rękę
- uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem,
działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje wyłącznie producent).
Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie
normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie
może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.
Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również
krótki opis wady / uszkodzenia.
Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić
bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód
transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta
odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.
Firma PB zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności
reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu
lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma
nowy produkt, przy czym okres gwarancji zacznie biec od daty jego wysyłki do klienta.
Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub
skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone.
Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy PB nie będą przyjmowane !
W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do :
Tel. 071 783246 3 lub 7832464, Fax: 071 7832466, Email : info@AGM-bikers.com
PB Sp. z.o.o.
ul. Karkonoska 10
59-015 Wrocław