agm-bikers.com

English - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.shop4biker.pl

German - http://www.agmbikers.pl/

English - http://www.shop4biker.pl

French - http://www.agmbikers.pl/

Italian - http://www.agmbikers.pl/

Spanish - http://www.agmbikers.pl/

Russian - http://www.agmbikers.pl/

GARANZIA

I nostri prodotti hanno due anni di garanzia!

2years.jpg

 

GARANZIA SUI PRODOTTI AGM BIKERS

 

La garanzia sui prodotti della marca AGM, comprati direttamente alla ditta AGM con la sede a Seeheim/Allemagne oppure a Wrocław/Polonia oppure ai suoi distributori e rivenditori ufficiali (l’elenco da vedere su www.AGM-bikers.com) come anche nei stand AGM nelle fiere, raduni della moto ed altri eventi copre il periodo di 2 anni per quanto riguarda le borse per la moto mentre gli impermeabili sono garantiti durante 1 anno.

Il periodo sotto garanzia comincia il giorno del ricevimento del prodotto.

Assicuriamo che i prodotti AGM sono fabbricati dai materiali di ottima qualità, sono sempre oggetto dei test e dei controlli scrupolosi e sono esenti da difetti di fabbricazione. Tuttavia, se un prodotto difettoso fosse nella vendita, con i difetti di fabbricazione oppure i difetti nei materiali, l'acquirente avrebbe diritto al reclamo, cioè alla riparazione o allo scambio del prodotto acquistato alle spese del fabbricante.

La garanzia non si applica ai danni causati da una cattiva utilizzazione del prodotto, cioè :

• un’ un'incorretta manutenzione come: inumidimento, lavaggio, strizzatura, stiratura, utilizzazione dei detergenti ecc. - Questo è vietato completamente! Solo la pulizia con un straccio umidificato all'acqua è autorizzata.

• il carico eccessivo, il peso troppo elevato, il fatto di foderare le cose nella borsa per forza, il fatto di tirare con la forza,

• l'utilizzazione inadeguata alla funzione, per esempio il trasporto dei prodotti liquidi, taglienti che possono danneggiare la borsa, - la modifica del prodotto al suo gradimento - il danneggiamento, intenzionato o non intenzionato , che risulterebbe dal cattivo trattamento del prodotto, dalle cause esterne o dall'intervento dei terzi,

• l'utilizzazione, il trasporto o il deposito nelle condizioni che possono contribuire alla distruzione della borsa (la borsa schiacciata, l'umidità - fra cui non utilizzazione della copertura antipioggia in caso di pioggia, temperatura elevata, intensa insolazione diretta.

Tutti i reclami devono essere segnalati via mail, fax o al telefono, e solo dopo l'accettazione del reclamo, il prodotto può essere rinviato all'indirizzo indicato per essere riparato o scambiato, solo il fabbricante decide del modo in cui il reclamo sarà regolato.

Il prodotto rinviato per essere scambiato deve essere imballato come all'origine, cioè in modo da non essere esposto, durante un trasporto normale, alle deformazioni o ai danneggiamenti, e per arrivare all fabbricante in un stato che permetterebbe di rimettrlo alla vendita dopo le riparizioni, non dovrebbe essere sporco o schiacciato.

Con il prodotto bisogna sempre rinviare la scontrino o la fattura che riguarda il prodotto acquistato, ed in caso di reclamo anche una breve descrizione del difetto/ danneggiamento.

I difetti visibili provocati durante il trasporto o che risultano dall'errore del trasportatore devono essere segnalati subito e direttamente alla compagnia di trasporto mentre il cliente dispone di periodo di 7 giorni per segnalare i danneggiamenti nascosti. I reclami ulteriori che riguardano i danneggiamenti durante il trasporto non saranno presi in considerazione. Nel caso in cui il prodotto rinviato dal cliente è smarrito durante il trasporto, la responsabilità impegnata sarà quella del cliente e di trasportatore.

AGM si impegna all'esame dettagliato della merce che è oggetto del reclamo e - nel caso in cui il reclamo si rivela fondato - alla sua riparazione entro 30 giorni a partire dal giorno del ricevimento del prodotto nel luogo di acquisto o dal fabbricante. Se il difetto si rivela impossibile a riparare, il cliente riceverà un nuovo prodotto, il nuovo periodo di garanzia comincerà con l'invio del prodotto al cliente.

Tutti i reclami che superano il periodo della presente garanzia o risultano dai difetti o dagli effetti di una cattiva utilizzazione dei prodotti AGM sono esclusi.

I prodotti rinviati senza consultazione alle spese di AGM non saranno accettati!

________________________________________

In caso di reclamo, si prega di rivolgersi direttamente, prima del rinvio del prodotto a :

Tel. +49 6257 84820,

Fax: +49 6257 84870,

Email : info@AGM-bikers.com

PB Germany GmbH

Im Sanktwendel 33

64342 Seeheim-Jugenheim / Germania

 

PB Sp. z.o.o.

ul. Karkonoska 10

59-015 Wrocław/Polonia

 

 

Gwaranacja na produkty „AGM“
Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie PB w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej
autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów,
targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2
lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok. Pozostałe akcesoria (produkty gratis) jak: siatka
bagażowa i pasek na ramię są wyłączone z gwarancji. Gwarancja zaczyna biec od daty kupna produktu.
Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo
szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada
wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu
na koszt producenta..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:
- używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby
(w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku
deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie)
- niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. -
czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w
wodzie
- nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.)
- używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic
torbe)
- modyfikacje produktu na własną rękę
- uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem,
działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje wyłącznie producent).
Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie
normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie
może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.
Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również
krótki opis wady / uszkodzenia.
Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić
bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód
transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta
odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.
Firma PB zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności
reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu
lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma
nowy produkt, przy czym okres gwarancji zacznie biec od daty jego wysyłki do klienta.
Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub
skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone.
Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy PB nie będą przyjmowane !
W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do :
Tel. 071 783246 3 lub 7832464, Fax: 071 7832466, Email : info@AGM-bikers.com
PB Sp. z.o.o.
ul. Karkonoska 10
59-015 Wrocław